Határtalan 

Erőszakkal románosítanák a magyar kisiskolásokat Erdélyben

A szeptember 10-én kezdődő tanévet Erdély-szerte több intézmény is japánsztrájkkal indította – fehér karszalagokkal tiltakoztak a kisebbségeket elnyomó oktatáspolitika ellen. Pedagógusok és a magyar politikai szervezetek is ellenezték azt a kormányrendeletet, amely előírta, hogy szaktanárokra bízzák a román nyelv oktatását a kisebbségi nyelven tanuló elemi osztályokban.

Iskolakezdés előtt 10 nappal, augusztus 31-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben az oktatási törvényt módosító kormányrendelet, amely előírta, hogy szaktanárok oktassák a román nyelvet a kisebbségi nyelven működő elemi osztályokban.

Tiltakozással indult a tanév – fotó MTI

Valentin Popa tanügyminiszter megelégelte a sok panaszkodást arról, hogy a magyar gyerekek nem tudják megfelelően elsajátítani a román nyelvet, ezért tartotta szükségesnek a 3 ezer magyar tanítót, számos tanárt és 52 ezer gyermeket érintő módosítás indítványozását (egyébiránt arról van szó, hogy működik a magyarság immunrendszere, és ahol tömbben élnek a magyarok még, ott nem is kell megtanulni a románt). A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége szerint elfogadhatatlan, meggondolatlan, szakmaiatlan és jogszerűtlen a kormányrendelet, hiszen az kétségbe vonja a tanítók eddigi munkáját, és a román szakos tanárokat is olyan helyzetbe kényszeríti, amihez nincs képesítésük.

Valentin Popa román tanügyminiszter

A pedagógusszervezet leszögezte: a tanítók felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, megtanulták a román nyelv és irodalom oktatásának sajátos, elemi iskolai módszertanát. Azáltal, hogy visszavonnák a tanítók jogát, hogy egy olyan tárgyat taníthassanak, ami az oklevelükön szerepel, kétségbe vonják a tanítók eddigi munkáját. Hozzáteszik, ezzel szemben a román szakos tanárokat nem arra képezték, hogy beszélni, olvasni, írni tanítsák meg a kicsiket.

Magyar Polgári Párt (MPP) és az RMDSZ parlamenti csoportja is tiltakozik a módosítás ellen:

A rendelet végrehajtása aggályos, hiszen egy előkészítő osztályos magyar gyermektől nem lehet elvárni, hogy kizárólag románul kommunikáljon. Egyértelmű véleményünk, hogy az elemi oktatásban nem taníthatják a román nyelvet olyan pedagógusok, akik nem ismerik a magyar nyelvet, és nem sajátították el az alsó tagozaton alkalmazandó oktatási módszertant.

Szabó Ödön, az RMDSZ oktatásért felelős szakpolitikusa elmondta: kérték a tanügyminisztertől, hogy vonja vissza a szóban forgó rendeletet, de Valentin Popa ezt elutasította. A szövetség törvénytervezetet dolgoz ki, amellyel módosítaná vagy törölné a cikkelyt.

Hiába az érvek sokasága, a tanügyminisztérium semmibe veszi a tanítók, szülők, és a gyermekek érdekeit

Valentin Popa tanügyminiszter nyilatkozata szerint a tanítók továbbra is taníthatják a román nyelvet a kisebbségi elemi osztályokban, de változik a prioritáslista, amely alapján elosztják ezeket az órákat, és ezután a szaktanárok élveznek elsőbbséget.

A kormányrendelet akkor emelkedik törvényerőre, ha a parlament elfogadja azt.

 

/Krónika, Transzindex és Maszol.ro nyomán Patrióta/

Kapcsolódó tartalmak